Bevallingstrauma

BEVALLINGSTRAUMA

Er rust een groot taboe op het als traumatisch ervaren van een bevalling.
En dat terwijl, volgens recente bevindingen, een op de vier vrouwen na drie jaar nog steeds negatief terug kijken op hun bevalling (bron: Diana Koster).

Door dit onbegrip heeft het je misschien moeite gekost om de juiste begeleiding te vinden en kun je je onzeker en eenzaam voelen en jezelf als een falende moeder beschouwen. En zo kan de trauma de oorzaak zijn van een depressie.

De oorzaken kunnen heel logisch zijn; een plotselinge vroeggeboorte, een overleden kindje of een gecompliceerde zwangerschap al dan niet gevolgd door een gecompliceerde bevalling. Maar ook de bejegening en communicatie rondom de geboorte kunnen het verschil maken. Wist een moeder zich gehoord en gerespecteerd of kreeg ze het gevoel dat protocollen en bindende afspraken tussen beroepsgroepen onderling belangrijker werden gevonden dan wat belangrijk was voor haar en haar baby? Wat normaal en vanzelfsprekend wordt gevonden door de een, kan traumatisch uitvallen voor de ander.

Als ervaringsdeskundige en als therapeut hoop ik zo van positieve betekenis voor je te zijn.

Contact