Bevallingstrauma

BEVALLINGSTRAUMA

Er rust een groot taboe op het als traumatisch ervaren van een bevalling.
En dat terwijl, volgens recente bevindingen, een op de vier vrouwen na drie jaar nog steeds negatief terug kijken op hun bevalling (bron: Diana Koster).

Door dit onbegrip heeft het je misschien moeite gekost om de juiste begeleiding te vinden en kun je je onzeker en eenzaam voelen en jezelf als een falende moeder beschouwen. En zo kan de trauma de oorzaak zijn van een depressie.

De oorzaken kunnen heel logisch zijn; een plotselinge vroeggeboorte, een overleden kindje of een gecompliceerde zwangerschap al dan niet gevolgd door een gecompliceerde bevalling. Maar ook de bejegening en communicatie rondom de geboorte kunnen het verschil maken. Wist een moeder zich gehoord en gerespecteerd of kreeg ze het gevoel dat protocollen en bindende afspraken tussen beroepsgroepen onderling belangrijker werden gevonden dan wat belangrijk was voor haar en haar baby? Wat normaal en vanzelfsprekend wordt gevonden door de een, kan traumatisch uitvallen voor de ander.

Ik ben aangesloten bij Stichting Bevallingstrauma, als doel heeft vrouwen ondersteuning te bieden en te laten zien dat ze niet alleen staan. Als ervaringsdeskundige en als therapeut hoop ik zo van positieve betekenis voor je te zijn.

Contact

Duizenden vrouwen worden onnodig ingeknipt tijdens de bevalling  -PERSBERICHT_  16-1-2017

 

Als je Nederland zou vergelijken met Zweden worden er per jaar duizenden vrouwen onnodig ingeknipt blijkt uit cijfers van Perined en Eurostat. In het Europese rapport was het laatst gemeten inknippercentage 6,6% in Zweden ten opzichte van 30,3% in Nederland. Uit de nieuwe cijfers van Perined, een organisatie die al doelstelling heeft de geboortezorg te verbeteren, blijkt dat van de vrouwen die thuis of vrijwillig in het ziekenhuis van hun eerste kind bevielen, 19,2 procent (2.831 vrouwen) werd ingeknipt. Bij de vrouwen die in de tweede lijn bevielen (in het ziekenhuis met een medische indicatie), was dit bij bijna de helft van de vrouwen het geval; bij 48,5 procent (24.193 vrouwen). De WHO beschrijft in het rapport ”care in normal birth” al in 1996 dat landen met een hoog inknippercentage zouden moeten streven naar een percentage van 10%.

 

Extreme verschillen tussen ziekenhuizen

Extra opvallend zijn de verschillen tussen de Nederlandse ziekenhuizen onderling. Zo bleek uit het RIVM rapport dat het ene ziekenhuis in 11% van alle laag risico bevallingen een knip zet en een ander ziekenhuis 46%. Dit komt met name door het ontbreken van richtlijnen en cultuurverschillen binnen de opleidingen. Daarnaast geeft het rapport aan dat het opmerkelijk is dat er geen recente gegevens zijn over de cliënttevredenheid over de verloskundige zorg.

 

Knippen uit routine

Ook uit het zeer grootschalige Cochrane onderzoek bleek dat inknippen zonder aantoonbare noodzaak (de zogenaamde ”routineknip”) geen zin heeft. Toch is de routineknip in Nederland nog gebruikelijk blijkt nu uit de cijfers.

Kans op aanhoudende pijn

Uit een Zweeds onderzoek uit 2008 bleek al dat de knip vrouwen onnodig laat lijden daarnaast blijkt uit onderzoek dat vrouwen op de lange termijn pijn blijven ondervinden bij het vrijen. Voor vrouwen waarbij de knip ook nog eens zonder enige noodzaak is gezet is dit begrijpelijkerwijs een zeer nare uitkomst voor de levenskwaliteit.

 

Bejegening

Via de actie #genoeggezwegen van Stichting Geboortebeweging hebben veel vrouwen aangegeven dat de bejegening m.b.t. het inknippen niet altijd positief verloopt. Wij willen vrouwen en zorgverleners wijzen op de richtlijnen van het KNOV en NVOG m.b.t. informed consent. De Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst schrijft voor dat zorgverleners informatie moeten verstrekken en toestemming moeten vragen. Vrouwen die bevallen zijn wilsbekwaam en er mag ook tijdens de bevalling niet zomaar inbreuk gemaakt worden op de integriteit van het lichaam. Vrouwen die de ingreep willen weigeren (bijv. omdat er geen sprake is van noodzaak) moeten hiertoe de kans krijgen om gevoelens van trauma en obstetrisch geweld te voorkomen. Inknippen veroorzaakt een ernstige wond en geeft schade aan de spieren, huid en zenuwen in het bekkenbodemgebied.

 

www.stichtingbevallingstrauma.nl

Informatie voor de pers:

Als stichting kunnen wij u helpen met wetenschappelijke bronnen voor de opbouw van uw item. Vanwege de bezetting ontvangen we uw verzoek graag via info@stichtingbevallingstrauma.nl. Ook willen we u vragen recente wetenschappelijke bronnen te gebruiken als u redenen om in te knippen wilt aanduiden. De online informatie is vaak niet wetenschappelijk en gebaseerd op de Nederlandse waarden en normen om over te gaan tot inknippen die ruimer zijn dan in landen met een laag percentage. De medische term voor inknippen is episiotomie of afgekort ‘’epi’’. U kunt voor actuele inzichten en informatie ook contact opnemen met Zweedse ziekenhuizen.
RTLnieuws kopte 14 jan 19:30 over inknippen. U kunt hier de aflevering terugkijken en hier het artikel lezen

Hartelijke groet,

Het team van

Stichting Bevallingstrauma

stichtingbevallingstrauma.nl

Blijft ook op de hoogte via Facebook en Twitter.

Tel: 088 170 1515

Ruyschstraat 74-Sous

1091CE Amsterdam